Історія кафедри

 • Одна з старіших кафедр Харківського університету. Створена як лабораторія приодничо-наукового відділення механіко-математичного факультету, вона незабаром стає самостійною кафедрою біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У початку її створення були видатні вчені: доктор зоології (1905), заслужений професор Харківського університету (1919), видатний фізіолог и гістолог Микола Федорович Білоусов, фізіолог, академік АН України (1926), доктор медицини (1877), професор (1893), заслужений діяч науки України (1926), заслужений професор.
 • О.В. Нагорний керував кафедрою з 1929 до 1953 р. В.М. Нікітін з 1953 до 1989, А.І. Новікова з 1989 до 1990, В.А. Бондаренко з 1990 р.
 • Вагомим внеском у фізіологію тварин було створення О.В. Нагорним у 1929 р. наукової школи вікової фізіології, біохімії і біофізики, яку подальше розвивали його учні – випускники кафедри: академік АН України І.М. Буланкін, академік АН України В.М. Нікітін. В 1930 р. на базі кафедри О.В. Нагорний сумісно з І.М. Булакіним і Г.Ф. Арнольдом створює Харківський філіал зообіологічного інституту (з 1933 р. науково-дослідний зообіологічний інститут при харківському університеті), де керували віварієм працівники кафедри О.М. Мамай, О.П. Коченков, а потім Я.К. Петкевич.
 • Основні напрямки досліджень кафедри:
 • Концепція порушення оптимальної структури і функції генома як причина старіння (В.М. Нікітін, А.І. Клименко, В.І. Махінько, А.Б. Малишев, М.Я. Шевцова, Н.О. Шоно, В.А. Бару).
 • Функціональне значення для вікового розвитку тваринного організму сполучної тканини (Є.Е. Перський, Л.В. Васильєва, О.В. Наглов, Н.А. Нікітіна, А.В. Гамова).
 • Механізми подовження життя при використанні моделі калорійно обмеженою дієти (О.П. Сілін, Ю.А. Мороз, Б.В. Кулаченко, В.А. Шеданія, Т.І. Кічко).
 • Вікові особливості нейроендокринної регуляції функцій при старінні (А.А. Рубановська, А.О. Пашкова, Л.М. Блок, А.І. Новікова, О.І. Галавіна, В.В. Мартиненко, М.В. Гунько).
 • Онтогенетичні зміни білково-ліпідних спектрів (Н.О. Бабенко).
 • Зміни біохімічних і біофізичних показників діяльності клітин в онтогенезі та особливості мембранного транспорту (Бондаренко В.А., Шех В.Є.).
 • Викладачі кафедри мають вищу кваліфікацію – 2 доктора наук і 6 кандидатів. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю „фізіологія людини та тварин”, захищено понад 50 кандидатських дисертацій (у тому числі 7 іноземними громадянами), надруковано 47 монографій.
 • З 2000 р. на кафедрі розробляється новий напрям досліджень з можливих шляхів адаптації тваринного організму к умовам зовнішнього середовища. Показано, що в залежності від тривалості впливу вмикаються епігенетичні або аллостатичні механізми регулювання, що дозволяє більш пластично пристосуватися до шкідливих умов.
 • У 2007 р. однією з перших в Україні кафедра фізіології людини і тварин отримала грант і комп'ютерне обладнання від міжнародних організацій (People for Animal Rights Germany та InterNich) для забезпечення читання загальних і спеціальних курсів з використанням біоетичних технологій.
 • Одним з перспективних напрямів дослідження кафедри з 2011 р. є розробка засобу ранньої діагностики захворювань за допомогою нанотехнологій. Встановлено, що використання наночасток магнетиту (препарат ІКНБ) дозволяє діагностувати рак молочної залози на ранніх стадіях за допомогою томографічного дослідження.
 • Наразі на кафедрі працюють 1 доктор наук, 6 доцентів, 7 ст. викладачей. Кафедра забезпечує викладання 15 загальних курсів на біологічному, медичному, радіофізичному, психологічному, фізичному, філософському факультетах, читається 28 спецкурсів і 6 спецпрактикумів.
 • За час існування кафедрі підготувала значну кількість спеціалістів, які працюють не тільки у ближньому зарубіжжі (країни СНД), а й в Німеччині, Канаді, Словаччині, США, Швеції.

Кафедра сьогодні

Зараз кафедрою керує лауреат премії ім. І.В. Палладіна НАН України (1992), соросовський професор (1997, США), доктор біологічних наук (1989), професор (1991) Валерій Антонович Бондаренко. Крім того, на кафедрі працюють 7 доцентів и кандидатів наук, 1 старший викладач (РИС 5), 6 осіб учбово-допоміжного персоналу.