Освітній процес

Курс Семестр Форма
контролю
Викладач Анотація
курса
Навчально-методичний комплекс
1 курс
2 курс
Нормативні дисципліни
Анатомія людини та гістологія 3 Екз. Федосова С.М.
Колот Н.В.
Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
3 курс
Нормативні дисципліни
Фізіологія людини та тварин 5 Екз. Коба Л.В.
Мартиненко В.В.
Федосова С.М.
Наглов О.В.
Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Імунологія 5 Екз. Мартиненко В.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Біофізика 6 Екз. Марковський О.Л. Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adobe_PDF_file_icon_32x32
Вибіркові дисципліни
Об’єкти та методи дослідження з основами стандартизації експерименту в фізіології людини та тварин 6 Залік Забродський Р.Ф. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
4 курс
Нормативні курси
Фізіологія шкільного віку 7 Залік Чугай Т.О. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Вибіркові дисципліни:
Гематологія 7 Екз. Мартиненко В.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Фізіологія кардіо-
респіраторної системи
7 Екз. Шех В.Є. Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adobe_PDF_file_icon_32x32
Фізіологія водно-сольового обміну 8 Екз. Федосова С.М. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Фізіологія вітамінів 8 Екз. Федосова С.М. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
"Фізіологія гомеостазу і гормональної регуляції" 8 Залік Коба Л.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
"Нейрофізіологія" 7 Залік Мартиненко В.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adobe_PDF_file_icon_32x32
"Електрофізіологія" Экзамен Марковський О.Л. Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adobe_PDF_file_icon_32x32
Спецпрактикуми, вибіркові
Методи дослідження метаболізму білків, вуглеводів та нуклеїнових кислот 7 Залік Наглов О.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Методи дослідження ліпідного обміну 8 Залік Наглов О.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Основи хірургії 7 Залік Наглов О.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Методи клітинної фізіології 8 Залік Наглов О.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Магістратура, 1 рік навчання
С/К Методологія та організація
наукових досліджень
2 Екз. Бондаренко В.А. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Сучасні проблеми
інтегративної фізіології
Бондаренко В.А.
Коба Л.В.
Наглов О.В.
Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Фізіологія поведінки/Молекулярная фізіологія 1 Екз. Чугай Т.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Основи патологічної
фізіології/Сучасні аспекти нейробіології
1 Екз. Шех В.Є. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Ендогенні модулятори фізіологічних процесів/Функціональна нейрохімія
С/К Фізіологія адаптацій/Імунофізіологія
С/К Клітинні системи
сигнальної трансдукції/
Молекулярні основи фармокології
Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Фукціональна діагностика 1 Залік Марковський О.Л. Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Моделювання психофізіологічних станів
Магістратура, 2 рік навчання
Системна біологія Комариста В.П.
Бараннік Т.В.
Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Фізіологія адаптації/Функціональна нейрохімія Наглов О.В. Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Клітинні системи
сигнальної трансдукції/
Молекулярні основи фармокології
Adobe_PDF_file_icon_32x32
С/К Фізіология онтогенезу Бондаренко В.А. Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32

Програми альтернативних курсів